Βαθμολογήθηκε 1.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:καπηλειο
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Χρήστης:anasto21
Άλλες εκδόσεις:
sergio k
(0)
anasto21
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−10−|−−10−|−−12−10−12−10−|−−10−|−−10−|−−12−10−12−10−|−−10−|−−10−|−−12−10−12−10−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−

A−−11−|−−11−|−−−−−−−−−−−−−−|−−11−|−−11−|−−−−−−−−−−−−−−|−−11−|−−11−|−−−−−−−−−−−−−−10−|−−10−11−11−10−−8−−6−−8−10−|−−|−
F−−10−|−−10−|−−−−−−−−−−−−−−|−−10−|−−10−|−−−−−−−−−−−−−−|−−10−|−−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−x2
C−−−−−|−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−|−−|−−|−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−|−

D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−6−−5−−−−−−−|−−−5−−6−−5−−6−−7−−8−10−−8−11−10−|−−14−11−11−10−10−−8−−8−−6−−6−|−
A−−−−−−6−−8−−6−−5−−6−−5−−6−−8−−−−−−−−−−−8−−6−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−−−−−−−−−−−−−5−−6−−−−−5−−−−|−−−−−−−−−5−−6−−3−−6−−5−−6−−3−−5−−−−−3−−−−−−−−−−|−−−5−−6−−6−−5−−3−−−−−−−−−−|−
A−−−5−−6−−6−−8−−−−−−−−8−−−−−6−|−−−6−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−5−−6−−4−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−5−−4−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−Πρόσθεσε σχόλιο: