Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:κατω απ'το πουκαμισο μου
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Χρήστης:anasto21
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−   −−−−−7−−8−10−−−−10−−−−|−−11−10−−8−−7−−8−10−−−−10−−−−|−−−−−−7−−8−10−−−−10−−−

A− _ −−8−−−−−−−−−−−8−−−−−8−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−−−−−−|−−−8−−−−−−−−−−−8−−−−−8
F− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−11−10−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−10−10−10−10−|−−10−10−10−11−10−−8−|−−−8−−8−−8−−7−−8
A−−−−−−−−−−−−−−−9−−8−−−−−8−−−−|−−−8−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−−−−−7−10−15−13−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−10−10−|−−10−10−10−11−10−−8
A−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−16−15−13−12−13−|−−15−−8−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−8−−7−−−−−7−−−−−−−|−−−−−10−11−10−−8−−8−−7−−−−|−−−−−−−−10−10−10−|−−10−10−10−11−10−−8−|−
A−−−−−−−−−−−−9−−−−−9−−8−|−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−|−−−8−−8−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−8−−8−−8−−7−−8−|−−10−−−−−7−10−15−13−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−10−10−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−16−15−13−12−13−|−−15−−8−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−10−10−10−11−10−−8−|−−−8−−8−−7−−−−−7−−−−−−−|−−−−−|−−−7−−8−10−10−−7−10−−7−−−−−−−−7−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−9−−−−−9−−8−|−−−8−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−9−−−−−9−−6
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−|−−10−10−10−−8−−8−−7−|−−−7−10−−8−−7−−7−−8−10−|−−11−11−11−10−10−−8−|−
A−−−8−−8−−8−−8−−8−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−15−13−11−−8−10−|−−11−11−11−10−10−−8−|−−−8−11−10−−8−−8−−8−10−|−−11−11−11−10−10−−8−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−8−10−−7−−−−−−−−−−−−−|−−−−−10−10−10−10−|−−10−10−10−11−10−−8−|−−−8−−8−−8−−7−−8−|−
A−−−−−−−−−−−−9−−8−−9−−8−|−−−8−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−10−−−−−7−10−15−13−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−10−10−10−|−−10−10−10−11−10−−8−|−
A−−−−−−8−−−−−−−−−−−−−16−15−13−12−13−|−−15−−8−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−8−−8−−7−−−−−7−−−−−−−|−−−−−|−−−7−−8−10−10−−7−10−−7−−−−−−−−7−−−−−−−|−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−9−−−−−9−−8−|−−−8−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−8−−9−−−−−9−−6−|−−−8−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−|−
Πρόσθεσε σχόλιο: