Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το Γελαστό Παιδί
Ερμηνευτής:Μαρία Φαραντούρη
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=NLgerQJo7zM
Χρήστης:o-bill
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−4−−4−−4−−5−−4−−2−ξ−−−2−−2−−2−−2−−4−−2−−0−ξ−−−0−−0−−0−−2−−0−−−−ξ−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−}    

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−−−−4−−4−−4−−−−−4−−2−}
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−} x2
Η-ταν πρω-ί τ'Αυγ-ού-στου κο-ντά στη ροδ-αυ-γή. Βγή-κα να πά-ρωα-γέ-ρα στην αν-θι-σμέ-νη γη
Βλέ-πω μια κό-ρη κλαί-ει σπά-ρα-χτικά θρη-νεί. Σπά-σε καρ-διά μουε-χάθη το γε-λα-στό παι-δί

D−−−4−−4−−4−−2−−4−−5−ξ−−−5−−5−−5−−4−−5−−7−ξ−−−7−−7−−7−−9−−7−−5−ξ−−−5−−5−−5−−4−−2−−4−-------}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-------}
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-------}
Εί-χεν αν-τρεία και θάρ-ρος κιαι-ώνια θα θρη-νώ. Το πη-δη-χτό του βή-μα το γέ-λιο το γλυ-κό}
}
}
D−−−4−−9−−9−−7−−5−−4−−4−ξ−−−4−−7−−7−−5−−4−−2−ξ−−−2−−5−−5−−4−−2−−0−−0−ξ−−−0−−2−−2−−0−−−−−−−-}
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−2−-}
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-} x2
Α-νά-θε-μα την ώ-ρα κα-τά-ρα τη στι-γμή. Σκο-τώ-σαν οι φα-σί-στες το γε-λα-στό παι-δίΠρόσθεσε σχόλιο: