Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Μη Θυμώνεις
Ερμηνευτής:Πέτρος Ιακωβίδης
Δημιουργός:Πέτρος Ιακωβίδης
Είδος:Ρούμπα
Χρήστης:JohnnyTzi
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−13−15−15−16−15−13−−−−−−−13−16−15−|−−−−−13−13−15−13−−−−−−−−−−−−−15−13−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−16−16−−−−−−−−−−|−−16−−−−−−−−−−−−−16−15−15−16−−−−−−−|−−13−15−16−13−15−16−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−−−−−−15−13−−−−−−−|−−−−−−−−−−−13−−−−−−−|−−−−−−−−−−−13−−−−−−−|−−−−
A−−15−13−12−−−−−−−16−15−|−−13−15−16−−−−16−15−|−−13−15−16−−−−16−15−|−−13
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: