Βαθμολογήθηκε 4.3 από 3 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:ολοι οι ρεμπετες του ντουνια
Ερμηνευτής:μαρκος βαμβακαρης
Δημιουργός:Βαμβακάρης Μάρκος
Χρήστης:hlias34
Άλλες εκδόσεις:
melinaki
(2)
Φανης
(0)
jdaoutid
(0)
A.Rafael2017
(4)
araignai
(3)
spikos
(0)
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−8−−5−−5−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−7−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7

A−−−4−−5−−7−−8−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−7−−8−10−−−−−−−−−−10−−−−10−−8−10−−8−−7−−8−−7−−5−−7−−8−10−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−8−−5−−5−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−7−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−
A−−−4−−5−−7−−8−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−8−−7−−8−10−−−−−−−−−−10−−−−10−−8−10−−8−−7−−8−−7−−5 j −−−−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−4−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−

o - λοι οι ρεμπτετες του ντουνια
D−−−7−−8−−7−−5−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5 j −−5−−5−−7−−8−−−−10−−8−−7−−8−−7−−5 j −−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5 j
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

ε με να μα αγα που νε
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−12−11−12−−7 −12−11−−8−−7−−−−−−−−−−−7
A−−−4−−5−−7−−8−−7−−8−−9−10−10−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−10−−8−10−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

μο λις με αντικρισουνε
D−−−8−−5−−7−−8−12−11−12−−7 −12−11−−8−−7−−−−−−−−−−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−10−−8−10−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

θυ σι α θα γε νου ου νε
D−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−
A−−−7−−7−−−−10−−8−−7−−8−−7−−5 j −−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−8−−5−−7−−8−12−11−12−−7 −12−11−−8−−7−−−−−−−−−−−7
A−−−4−−5−−7−−8−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−10−−8−10−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−7−−8−−7−−5−−−−−−−−−−−−−−0
A−−−7−−7−−−−10−−8−−7−−8−−7−−5 j −−−−−−−−−−−−−−8−−7−−5−−0−−0
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−2
Πρόσθεσε σχόλιο: