Βαθμολογήθηκε 5.0 από 10 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Είναι μεγάλος ο καϋμός
Ερμηνευτής:Μπιθικώτσης Γρηγόρης
Δημιουργός:Θεοδωράκης Μίκης
Δρόμος:Ματζόρε
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=BLTNfMgoz6g
Χρήστης:jdaoutid
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
Majore SOL

G G G
D−−−5−−5−−−−−5− −5−−5−−−−−5− −5−
A−−−5−−−−−−−−−− _ −5−−−−−−−−−− _ −5−
F−−−6−−−−−−−−−− −6−−−−−−−−−− −6−
C−−−7−−−−−7−−−− −7−−−−−7−−−− −7−


D−−−9−−0−−7−−0−−5−−0−10−−7−−−−−7−10−−7−−−−−7−10 −−0−−2−−4−−5−−0−−−−−0−−5−−0−−−−−0−−5
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−7−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−2−−−−−−−−−−−2−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−−9−−0−−7−−0−−5−−0−10−−7−−−−−7−10−−7−−−−−7−10 14ν−12ν−10ν−9ν
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−7−−−−−−−−−−−7−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−

4/4 16/4 4/4 16/4
D−−−5ν−−7ν−−9ν−10ν−|−−12−10−9−10−|−−−0ν−−2ν−−4ν−−5ν |−−−7−−5−−4−−5−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−

16/4
D−−−5ν−4ν−−2ν−−7ν−|−−9−7−5−7−|−−10ν−−9ν−−7ν−5ν
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−

(κάθε νότα αρκετές φορές πάνω κάτω)
Εί- -ναι με- -γά -΄λος ο για-λός εί- ναι μα- κρύ
D−−−5−−5−−5−−4−−4−−4−−2−−2−−2−−7−7−7−7−7− −−−−0−−2−−4−−5− −−5−−7−−5−−4−−5−−7−−5−− −−5−−4−−2−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−

το κυ -υ μα εί- ναι με -γά λος ο καυμός
D−−10−−9−−7−−5 −−5−−7−−9−10 −−0−−2−−4−−5 −−5−−7−−5−−4−−5−−7−−5
A−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

εί- ναι πι- κρό το κρί- -ι μα
D−−−5−−4−−2−−7 −10−−9−−7−5ν−−−17ν
A−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−

πο- τά -μι με- σα μου πι- κρό
D−−−0−−5 −−5−−5−−5−−4−−5−−7−|−−−7−−7−10−10−14−14−19−19−|−
A−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

το αί- μα της πλή- γη -ης σου
D−−−7−−7−−7−−7−10−−9−−7−−5−|−−−5−−5−−9−−9−12−12−17−17−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

κια- -πο το αί- -μα πιο πι- κρό στο στό-μα το φι- λί ι ι ι ι σου
D−−−0−−0−−0−−5−−5−−5−−7−−7−−7−−9−−9−−9−14−12−16−14−12 −−9−14−12−10−−9−10−− −−9−10−12−10−−9
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−15−14−17−15−14 _ −10−15−14−12−10−12−− _ −10−12−14−12−10
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

κια- -πο το αί- -μα πιο πι- κρό -ο-ο στο στό-μα το φι- λί ι ι ι ι σου
D−−−4−−9−−−10−−12− −−9−14− 12−16−14−12 −−9−14−12−10−−9−10−− −−9−10−12−10−−9
A−−−5−−10−−12−−14− _ −10−15− _ 14−17−15−14 _ −10−15−14−12−10−12−− _ −10−12−14−12−10
F−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο:
2018-09-22 17:22:58
jdaoutid: Ευχαριστώ πατριώτη.
2018-09-22 15:49:33
Patriotisful: Ευγε! Σε ευχαριστω πολυ. Τελεια δουλεια εχεις κανει.