ΣυγχορδίεςΝότες στην ταστιέρα
Ρε
Λα
Φα
Ντο
Ρε#
Λα#
Φα#
Ντο#
Μι
Σι
Σολ
Ρε
Φα
Ντο
Σολ#
Ρε#
Φα#
Ντο#
Λα
Μι
Σολ
Ρε
Λα#
Φα
Σολ#
Ρε#
Σι
Φα#
Λα
Μι
Ντο
Σολ
Λα#
Φα
Ντο#
Σολ#
Σι
Φα#
Ρε
Λα
Ντο
Σολ
Ρε#
Λα#
Ντο#
Σολ#
Μι
Σι
Ρε
Λα
Φα
Ντο
Ρε#
Λα#
Φα#
Ντο#
Μι
Σι
Σολ
Ρε
Φα
Ντο
Σολ#
Ρε#
Φα#
Ντο#
Λα
Μι
Σολ
Ρε
Λα#
Φα
Σολ#
Ρε#
Σι
Φα#
Λα
Μι
Ντο
Σολ
bouzouki_body
Updated: 20 July 2018