Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Αυτά τα χέρια
Ερμηνευτής:Μητσιάς Μανώλης
Δημιουργός:Μούτσης Δήμος
Δρόμος:Χιτζάζ
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=QXMU3Q850Gs
Χρήστης:jdaoutid
Άλλες εκδόσεις:
AZ54
(0)
JOHNNYM45
(1)
A.Rafael2017
(0)
Ταμπλατούρα:
Εισαγωγή


D−−12 −16−13−16−13−12 −16−13−16−13−12 −16−13−16−13−12−−−−12−13−16−−−−13−16−17−18−19−
A−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−15−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

D−−12 −16−13−16−13−12 −16−13−16−13−12 −−13−12−10−−8−−7−−5−−5
A−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(το πάνω κομμάτι δύο φορές)

D−−−8−−7−−5−−4−−5−−−−−4−−−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−5
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Πια χέρια πήραν τα κεριά
D−−−−−−4−−5−−7−−7 −−8−−8−−7−−5−−8−−7 −−7 −10−−8−−7−−7
A−−−5−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−− _−−9 x4 −−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−9 −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−9 −−−−−−−−−−−−


D−−−−−−4−−5−−7− −−−−4−−5−−7−−7−−8−−7−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5 −−8−−7−−5−−4−−5−−−−−4−−−
A−−−5−−−−−−−−−− ξ −5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−6−−−−−5
F−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

και δεν μπορεί η παριγοριά
D−−−5−−4−−−−−− −−5−−4−−−−−−−−−−−−−−4−−|−−5−−5−−4−−5−−8− −7− −10−−8−−7−−7
A−−−−−−−−−6−−5 ξ −−−−−−−−6−−5−−5−−6−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− - −9− x4 −−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −9− −−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−− −9− −−−−−−−−−−−−

να με βρει στο (γέμισμα)
D−−−−−−4−−5−−7 −−−−−4−−5−−7−−7−−8−−7−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5−−5 −−−−−−−−−−−4−−5−−7−−8
A−−−5−−−−−−−−− ξ −−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−3−−5−−6−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Αυτά τα χέ ρια (γέμισμα)
D−−−−−−8−10−12 −−8 −10−10−−8−10−1312ν −−−−−−−−−−−−−−−−10−12
A−−−8−−−−−−−−− ξ −−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−− j −13−12−10−12−13−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

(γέμισμα, εκτέλεση καραντίνη 2'26'' στο βίντεο )
D−−12−12−12−10−10 −10−10−−8−10−−8−−7 −−− −−−−−−−−−−−4 −−−−−4−−5−−6−−7 −−4−−−−−−−−−−−4−−5−−7−−8
A−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−5 j −−3−−5−−6−−− j −−6−−−−−−−−−−−− j −−−−6−−5−−6−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Είναι μαχαίρια (γέμισμα)
D−−−−−−8−10−12 −−8 −10−10−−8−10−1312ν −−−−−−−−−−−−−−−−10−12
A−−−8−−−−−−−−− ξ −−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−− j −13−12−10−12−13−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−− −−− −−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Αυτά τα χέρια
D−−12−12−12−10−10 −10−10−−8−10−−8−−7
A−−−−−−−−−−−−−−−− ξ −−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−


Πρόσθεσε σχόλιο: