Βαθμολογήθηκε 0 από 0 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Longing
Ερμηνευτής:
Δημιουργός:
Youtube:https://sites.google.com/yulyos.com/tabs-notes
Χρήστης:yulyos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
L01

D┌9─10───9─10───10─10─9─9─7─7─5─5─7─9───5─7─9───9─9─7─7─5─5─3─3─5─7───3─5─7───5─5─3─2─3─2─0────────────┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3───2───3──┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

L02
D┌2─2─2─2─3─2─1─2───5─5─7─7─5─5─3─3─2─2─0─────────0───3─3─3─3─5─3─2─3─5─7───9─9─7─7─5─5─3─3─2─2─0───0─2──┐
A├────────────────────────────────────────3─2─3─4─────────────────────────────────────────────────3──────┤
F├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

L03
D┌10─10─10─10─12─10─9─10─12─14───15─15─14─14─12─12─10─10─9─10─9─10─11─12───7─7─7─7─10─10─9─9───┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌5─5─5─5─9─9─7─7───3─3─3─3─7─7─5─5───10─10─10─10─10─14─12─12───9─9─9─9─12─10─10───7─7─7─7─10─10─9─9───┐
A├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

D┌3─3─3─3─7─7─5─5───┐
A├──────────────────┤
F├──────────────────┤
C└──────────────────┘

L04
D┌9─10───9─10───10─10─9─9─7─7─5─5─7─9───5─7─9───9─9─7─7─5─5─3─3─5─7───3─5─7───5─5─3─2─3─2─0────────────┐
A├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3───2───3──┤
F├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
C└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Πρόσθεσε σχόλιο:
2020-03-02 04:46:50
yulyos: What is the name of the song in Greek?