Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ερωτιαρης
Ερμηνευτής:Ζαγοραίος
Δημιουργός:
Χρήστης:bl02516
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
D−−−−−−8−10−12−10−−8−10−−8−12−10−−8−12−10−−8−10−−8−10−12−10−−8−−7−10−−7−−−−−−   −−−−−7−−8−10−−8−−7−−8−−7−10

A−−−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−8 _ −−8−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−8−−7−10−−8−−7−−8−−7−−8−10−−8−−7−−5−−−−−8−−7−−5 −−−−−5−−7−−8−−5−−8−−5−−8−−5−−7−−8−−7−−3−−3−−3−−3
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−5−−−−−−−−− _ −−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−3−−5−−7−−5−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −17−17−15−−−−17−17−15−−−−17
A−−−−−−−−−−−−−−−6−−6 _ −−6−−8−10−10−−5−−5−−5 _ −−−−−−−−−−17−−−−−−−−−−17−−− _
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−−−−−5−−7−−8−−5−−8−−5−−8−−5−−7−−8−−7−−3−−3−−3 −−3−−5−−7−−5−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
A−−−5−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−6−−6−−6 _ −−5−−6−−5−−8−−8 _
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
Πρόσθεσε σχόλιο: