Βαθμολογήθηκε 4.2 από 4 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Ήσουνα Ξυπόλητη
Ερμηνευτής:Α. Μπέζος
Δημιουργός:
Δρόμος:Σαμπάχ
Είδος:Ζεϊμπέκικο
Χρήστης:fragos
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
  π π ν π π π ν π ν π π ν π ν π π π   π π ν  π π π ν  π ν π π ν π ν π π π 

D−−−7−12−10−−8−−7−−8−10−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−12−10−−8−−7−−8−10−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−
A−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−8−−7−−7−−5−−9−−8−−7−|−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−8−−5−−7−−3−−5−−5−−0−|−x2
D−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−

π ν π ν π ν π ν π ν π ν π π π π ν π ν π ν π ν π ν π ν π π π
D−−−0−−−−−0−−2−−3−−4−−4−−3−−3−−2−−2−−0−−4−−3−−2−|−−−0−−−−−0−−2−−3−−4−−4−−3−−3−−0−−2−−−−−0−−0−−−−|−
A−−−0−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−−−0−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−0−−−−−0−|−
D−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−

π ν π ν π ν π ν π ν π ν π π π π ν π ν π ν π ν π ν π ν π π π
D−−−0−−−−−0−−2−−3−−4−−4−−3−−3−−2−−2−−0−−4−−3−−2−|−−−0−−−−−0−−2−−3−−4−−4−−3−−3−−0−−2−−−−−0−−0−−−−|−
A−−−0−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−−−0−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−0−−−−−0−|−
D−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−

π π ν π π π ν π ν π π ν π ν π π π π π ν π π π ν π ν π π ω π ν π ν π ν π
D−−−7−12−10−−8−−7−−8−10−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−12−10−−8−−7−−8−10−−8−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−0
A−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−8−−7−−7−−5−−9−−8−−7−|−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−8−−5−−7−−3−−5−−0−−−−−0−−0
D−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0−−−−−−−|−−−0−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−0
Πρόσθεσε σχόλιο: