Βαθμολογήθηκε 5.0 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Φεύγω
Ερμηνευτής:Περίδης Ορφέας
Δημιουργός:Περίδης Ορφέας
Youtube:https://youtu.be/cyIKwZ4Djx8
Χρήστης:bl02516
Άλλες εκδόσεις:
Ταμπλατούρα:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


D−−−−−−2−−6−−4−−2−−0−−−−−7 −−6−−7−−9−−6−−4−−6−−7−−4−−2−−4−−6−−2−−4−−6−−4 −−−−−−−−−−−−−−−
A−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−4−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−7−−5−−4−−5−−4
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−

ΛΟΓΙΑ

Ρίχνω στην νύχτα μια σπρωξία παίρνω φωτιά και ξη-με-ρώ-νει, στην τε-λευ-ταία \
} πρώτο κουπλέ
Μπαίνω στο τρένο την αυγή για να με βρεί σε ά-λλο μέ-ρος, η μέ-ρα τού-τη /

Ρίχνω στα μάτια μου'ενα φώς και κά-νω ανά κρι-ση μό-να-χος ο χω-ρι-σμέ-νος \
} δεύτερο κουπλέ
Ά- ρα-γε τί να φταίει τι, πουονείρε-υό μα-στε στον ξύπνιο και να'ναι η-λή σμο/

D−−−−−−2−−6−−4−−2−−--0−−−−−7 −−6−−7−−9−−6 −−4−−6−−7−−--4−−2 −−−−−2−−6−−4−−2
A−−−4−−−−−−−−−−−−−−−−--−4−−− _ −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−--−− _ −−4−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--−−− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−-- −−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−--− −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−-- −−−−−−−−−−−−−−−


ρου φη ξιά κάν'όρκο να τελειώσει πια, ο τι τε λειώωωωωνει\
} πρώτο κουπλέ
που θα μπεί, να με γλυτώ-σει α- πό κεί,που'μούνα ξέεεεεεενός/

μουε-αύ-τός εί-ναι πού χώρι-σε το κό σμο α-πό λάααααααθος\
} δεύτερο κουπλέ
νια αύ-τη πουα-νοίγει πόρτες το πρωί στον πρώτο χτύυυυυπο /

D−−−0−−−−−7 −−6−−7−−9−−6−−4−−6−−7−−4 −−2−−4−−6−−2−−4−−6−−4 −−−−−−−−−−−−--- 3χ φορές την πρώτη
A−−−−−−4−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−7−−5−−4−−5--4 2χ φορές την δεύτερη
F−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−---
C−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−---

φεύ-γω φεύγω κα-θε μέ-ρα φεύγωωωωωωω μέτρο μέ-τρο ό-λο πιό μα-κρι-ά
ρεφρέν
φεύ-γω φεύγω τό-σα χρόνια φεύγωωωωωω στήν κάρδιά μου,ό-λο πιοοο κο-ντά

D −−7−−9−−6−−7 −−7−−6−−7−−9−11−−9−−7−−6 −−7−−9−−6−−-7−--11−11−−9−7−−6--7
A −−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−−−−−−−−−−−--−−-−−−−−−−−−−−−---
F −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−--−-−−−−−−−−−−−---
C −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−---−−−−−−−−−−---

D −−7−−9−−6−−7 −−6−−7−−9−−6−−4−−6−−7−−4−−2−−4−−6−−2−−4−−6−−4 −−−−−−---------
A −−−−−−−−−−−− j −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− _ −−7−−5--4--5--4
F −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−---------
C −−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−---------
Πρόσθεσε σχόλιο: