Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Η διαθηκη
Ερμηνευτής:Αλεξίου Χάρις
Δημιουργός:ΧΡ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Χρήστης:JOHNNYM45
Άλλες εκδόσεις:
random1
(1)
Ταμπλατούρα:
 ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΧΡΟΝΟ 9/8    ΤΕΜΠΟ δ=65


|\| = ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
|/| = ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ν = ΤΡΕΜΟΛΟ

D−−−−−−−−−−−|\|−−18−−−−17−−−−18−−−−10−−−−18−−−−17−−−−18−−−−10−−−−17−−−−15−−−−17−−−−13−−−
A−−−3−−3−−3−|\|−−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3−−−−−3
D−−−−−−−−−−−|\|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−10−10−10−10−10−10−10−10−10−10−11−10−−9−10−|−−15−15−17−15−13−15−17−17−18−17−15−17−18
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−17−18−22−18−17−17−17−17−17−17−17−17−22−|−−10−11−13−15−15−15−15−15−15−13−11−13−10−15−13−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−6−13−11−10−11−11−11−10−11−11−13−15−15−−6−−5−−6−−5−−3−−5−−1−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−4−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−3−−5−−6−−8−−8−−8−−3−−3−−3−−3−−5−−3−−6−6ν−−8−−6−|−
A−−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−3−−3−−5−−6−−8−−8−−8−−6−−5−−3−−1−−−−−−−−5−−5−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−3−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−6−−5−−6−−−−−6−−5−−−−−−−−1−−3−−5−−5−−5--3−−5−−1−−−−−1−−3−−5−−1−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−3−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−3−−−−−−−−−−−−−−4−−3−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−---−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−5−−3−−6−−6−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−3−−3−−3−−3−−4−−3−−1−−3−−4−−3−−1−−3−−1−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−6−−5−−6−−−−−−−−6−−5−−−−−−−−1−−3−−5−−5−−5−−3−−5−−1−−−−−1−−3−−5−−1−−−−−−−−−−|−
A−−−−−−−−−−−−3−−3−−−−−−−−3−−4−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−−−−−−−−−−−−−4−−3−−3−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−5−−3−−0−−2−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−3−−−−−−−−−−|/|
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−3−−3−−3−|/|
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|/|


ΚΑΛΕΣ ΠΕΝΙΕΣ !!!!Πρόσθεσε σχόλιο: