Βαθμολογήθηκε 4.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
Ερμηνευτής:ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Δημιουργός:ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Χρήστης:JOHNNYM45
Άλλες εκδόσεις:
JOHNNYM45
(1)
Ταμπλατούρα:
D−10ν12ν10ν−9ν−7ν10ν−|−−−−−−−−−−−|−10ν12ν10ν−9ν−7ν−9ν−|−−−−−−−−−−−|−−9ν10ν−9ν−7ν−5ν−7ν−9ν10ν−7ν−|−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−8−−7−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−−7−−9−10−10−12−14−14−−9−|−−−9−−9−−9−−9−−9−10−12−12−−7−|−−−7−−5−7−9−−9−|−−−−−−7−−9−10−10−12−14
A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


D−−14−−9−|−−−9−−9−−9−−9−10−12−12−−7−|−−−7−−5−−7−−9−−9−|−−−9−−7−−5−−7−|−−−−−−−−−−−7ν−9ν10ν12ν14ν−|−
A−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−10ν−8ν−7ν−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−−−14−12−14−14−12−10−12−−−−|−−10−12−10−12−12−10−−9−10−12−10−|−−10−12−10−−9−|−−10−12−10−−9
A−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−


D−−−7−−5−−7−−9−|−−12−14−12−14−14−12−10−12−−−−|−−10−12−10−12−12−10−−9−10−12−10−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−9−10−−9−−7−−7−−5−−7−−9−|−−−9−−9−−7−−7−|−−−7−−9−−7−−9−|−−−5−−7−−5−−7−|−−−3−−5−−3−−5−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−
C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D−2−7−−9−10−12−14| --14--12--14--14--12-10-12--|-10-12-10-12-12-10--9-10-12-10|-10-12-10--9|-10-12-10-9-
A−−−−−−−−−−−−−−−−|12 ------------------------10|------------------------------|------------|
F−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−--------------------------|------------------------------|------------|
C−−−−−−−−−−−−−−−−|−----------------------------|------------------------------|------------|

D-7-5-7-9-7-9-9-7~~~~~~~


Πρόσθεσε σχόλιο: