Βαθμολογήθηκε 5.0 από 1 χρήστη


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
Ερμηνευτής:ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Δημιουργός:ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ
Χρήστης:JOHNNYM45
Άλλες εκδόσεις:
JOHNNYM45
(1)
Ταμπλατούρα:
D−10ν12ν10ν−9ν−7ν10ν−|−−−−−−−−−−−|−10ν12ν10ν−9ν−7ν−9ν−|−−−−−−−−−−−|−−9ν10ν−9ν−7ν−5ν−7ν−9ν10ν−7ν−|−


A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−10−−8−−7−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−8−−7−−5−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−−−−7−−9−10−10−12−14−14−−9−|−−−9−−9−−9−−9−−9−10−12−12−−7−|−−−7−−5−7−9−−9−|−−−−−−7−−9−10−10−12−14

A−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−7−−−−−−−−−−−−−−−−−−

F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ΟΤΑΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΚΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ ΣΕ ΓΕΡΑΣΟΥΝ ΕΣΥ ΘΑ ΧΕΙΣ ΕΜΕΝΑ........
D−−14−−9−|−−−9−−9−−9−−9−10−12−12−−7−|−−−7−−5−−7−−9−−9−|−−−9−−7−−5−−7−|−−−−−−−−−−−7ν−9ν10ν12ν14ν−|−

A−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−10ν−8ν−7ν−−−−−−−−−−−−−−−−|−

F−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

C−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−−−14−12−14−14−12−10−12−−−−|−−10−12−10−12−12−10−−9−10−12−10−|−−10−12−10−−9−|−−10−12−10−−9

A−−12−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−

C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−
ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟΣΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ........
D−−−7−−5−−7−−9−|−−12−14−12−14−14−12−10−12−−−−|−−10−12−10−12−12−10−−9−10−12−10−|−

A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

F−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

C−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

D−−−9−10−−9−−7−−7−−5−−7−−9−|−−−9−−9−−7−−7−|7-9-10-9|-7-9-10−9|-7-9-10-10-14-12-12-9|

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−

F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−

C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−


D-5-7-9-7|-5-7-9-7|-5-7-9-9-12-10-10-7|−−7−−9−−7−−9−|−−−5−−7−−5−−7−|−−−3−−5−−3−−5−|

A--------|--------|-------------------|-------------|--------------|--------------|

F--------|--------|-------------------|-------------|--------------|--------------|

C--------|--------|-------------------|-------------|--------------|--------------|


D−2−7−−9−10−12−14| --14--12--14--14--12-10-12--|-10-12-10-12-12-10--9-10-12-10|-10-12-10--9|-10-12-10-9-

A−−−−−−−−−−−−−−−−|12 ------------------------10|------------------------------|------------|

F−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−--------------------------|------------------------------|------------|

C−−−−−−−−−−−−−−−−|−----------------------------|------------------------------|------------|D-7-5-7-9-7-9-9-7~~~~~~~


Πρόσθεσε σχόλιο: