Βαθμολογήθηκε 3.5 από 2 χρήστες


Ξεκλείδωμα ταστιέρας
Τραγούδι:Το δικό μου πάπλωμα
Ερμηνευτής:Καζαντζίδης Στέλιος
Δημιουργός:Μητσάκης Γιώργος
Χρήστης:JOHNNYM45
Άλλες εκδόσεις:
markopasa
(0)
spyros55
(0)
hlias34
(1)
Ταμπλατούρα:
D−−−9−10−12−14−14−12−10−|−−−9−10−−7−−9−−5−−5−−4−|−−−5−−7−−9−−7−−5−−5−−4−|−−−5−−2−−4−−0−−2−|−

A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−9−10−12−14−14−12−10−|−−−9−10−−7−−9−−5−−5−−4−|−−−5−−7−−9−−7−−5−−5−−4−|−−−5−−2−−4−−0−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−7−−7−−9−−7−−5−−4−|−−−5−−5−−7−−5−−4−−2−|−−−4−−4−−5−−4−−2−−2−|−−−2−−7−−7−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−


D−−−7−−7−−9−−7−−5−−4−|−−−5−−5−−7−−5−−4−−2−|−−−4−−4−−5−−4−−2−−0−|−−−2−−2−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−2−−4−−5−−4−|−−−5−−5−−7−−5−−4−−2−|−−−4−−4−−5−−4−−2−−0−|−−−2−−2−−2−|−−−4−−4−−5−−4−−2−−0−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−2−−2−−4−−2−|−−−5−−5−−7−−9−−9−|−−−9−−9−−9−−7−|−−12−12−10−−9−−9−−7−|−−−9−−5−−7−−4−−5−|−
A−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−12−12−10−−9−−9−−7−|−−−9−−5−−7−−4−−5−|−−−7−−7−−9−−7−−5−−4−|−−−5−−5−−7−−5−−4−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−4−−4−−5−−4−−2−−0−|−−−2−−7−−7−|−−−7−−7−−9−−7−−5−−4−|−−−5−−5−−7−−5−−4−−2−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−


D−−−4−−4−−5−−4−−2−−0−|−−−2−−2−−2−|−−|−
A−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−|−
D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−|−
Πρόσθεσε σχόλιο: